Staff

School Administrative Office

Jing Wu

Zhe Qu

Weili Yan

Minfang Qian

Shuai He

Jing Zhou

Lili Zhou


Student Affairs Office

Yi Ding

Jiajia Gao

Rui Hua

Zhide Xu

Jiabin Shen

Zixiao Wu

Meiqi Chang

Kaicong Huang

Jiayu Li

Nuerdun Maimaitituersun

Mengting Xie

Yuxia Xing

Xinyi Xu


Laboratory & Teaching Centers

Aimin Yan

Jidan Huang

Xiaohu Huang


Professional Degree Education Center

Lixia Han

Bin Li

Yong MaAlumni Communication Office

Wei Ding